Dječji vrtić Potočić Pisarovina Dječji vrtić Potočić Pisarovina

Novosti

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA - ODGOJITELJ/PRIPRAVNIK (m/ž)

Na temelju Članka 26. stavak 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 40. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića dana 02.11.2016. godine donosi

ODLUKU ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA –RAD NA ODREĐENO VRIJEME

1. ODGOJITELJ/PRIPRAVNIK (m/ž) - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme - zamjena na 6 mjeseci

UVJETI: prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( diploma)
- izvornik ili ovjerena preslika
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- elektronički radno pravni status (ERPS)
- životopis Natječaj je objavljen dana 02.11.2016.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „ Potočić Pisarovina,“ Velika Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Natječaj za radno mjesto objavit će se na HZZZ-u, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, web stranici Dječjeg vrtića i web stranici Općine Pisarovina.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pisarovina, 02.11.2016.
Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA - ODGOJITELJ/ICA

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICA
1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na određeno puno radno vrijeme - zamjena za rodiljni dopust

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi - izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj - natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pisarovina, 23.09.2016.
Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA - ODGOJITELJ/ICA

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 08.08.2016. donosi

ODLUKU ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICA

1. ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na određeno puno radno vrijeme na godinu dana

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,

Rok za podnošenje prijava je do 19.08.2016.godine .

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA - ASISTENT U NASTAVI

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 18.07.2016. raspisuje

NNATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA - ASISTENT U NASTAVI

- mladi za mlade 1. ASISTENT
– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI: za asistenta ( pomoćnika u nastavi) mogu biti primljene osobe koje imaju završenu gimnaziju ili prvi stupanj visokoškolskog obrazovanja, odnosno četverogodišnju školu sukladno mjerama HZZ-a „Mladi za mlade“- javni radovi za mlade

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Dokaz o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Životopis
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,
• Potvrda evidencije HZZ-a Rok za podnošenje prijava je do 02.08.2016.godine.

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za izbor asistenta“

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj će se objaviti na web stranici dječjeg vrtića, web stranici Općine Pisarovina te na web stranici HZZ-a.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 27.06.2016. raspisuje

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA - ASISTENT U NASTAVI- mladi za mlade
1. ASISTENT – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI: za asistenta ( pomoćnika u nastavi) mogu biti primljene osobe koje imaju završenu gimnaziju ili prvi stupanj visokoškolskog obrazovanja, odnosno četverogodišnju školu sukladno mjerama HZZ-a „Mladi za mlade“- javni radovi za mlade

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Dokaz o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Životopis
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,
• Potvrda evidencije HZZ-a Rok za podnošenje prijava je do 08.07.2016.godine.

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za izbor asistenta“

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj će se objaviti na web stranici dječjeg vrtića, web stranici Općine Pisarovina te na web stranici HZZ-a.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 07.06.2016. raspisuje

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA - ASISTENT U NASTAVI- mladi za mlade
1. ASISTENT – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI: za asistenta ( pomoćnika u nastavi) mogu biti primljene osobe koje imaju završenu gimnaziju ili prvi stupanj visokoškolskog obrazovanja, odnosno četverogodišnju školu sukladno mjerama HZZ-a „Mladi za mlade“- javni radovi za mlade

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Dokaz o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Uvjerenje o osposobljenosti za rad s djecom s posebnim potrebama
• Životopis
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,
• Potvrda evidencije HZZ-a

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja .

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za izbor asistenta“

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj će se objaviti na web stranici dječjeg vrtića, web stranici Općine Pisarovina te na web stranici HZZ-a.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

Lista upisa 2016-17pisa 2016-17

Preuzmite PDF dokument: Lista upisa 2016-17.pdf

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel.Jamnička 1 10451 Pisarovina

Pisarovina,21.04.2016.

KLASA: 601-02/16-08/01
UR.BROJ: 238/21-148-03-16-2

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 18. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 21.04.2016. godine donosi

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

Članak 1. Odluka o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom : Barbara Smolković , Pisarovina

Članak 2. S izabaranim kandidatom ravnateljica će sklopiti ugovor o radu sukladno Zakonu o radu(NN93/14), te Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13),

Članak 3. Odluka o izboru kandidata je konačna.

Obrazloženje: temeljem natječaja za izbor kandidata za radno mjesto odgojitelj/ica -rad na neodređeno vrijeme, raspisanog dana 11.04.2016. godine , pristigle su i razmotrene dvije prijave.

U provedenom postupku utvrđeno je da su prijavljeni kandidati priložili svu potrebnu dokumentaciju u naznačenom roku za podnošenje prijava.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića odlučilo je da će se s gore imenovanom kandidatkinjom sklopiti Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić 

JAVNA OBJAVA UPISA 2016/17

Na temelju Članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016/17

Zahtjevi za upis primat će se od 25.04. 2016. do zaključno 13.05.2016. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Zahtjevi za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Pisarovina za djecu od jedne godine do godine pred polazak u školu.

Zahtjevi za upis podnose se za:
- 10-satni redovni program
- program kraće igraonice (dva puta tjedno po tri sata)
- program predškole

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina ili na web stranici www.dv-potocic.hr

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.

Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u jaslice/vrtić.

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupini prvog dana korištenja programa.

Odluka u upisu bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića 18.05.2016.godine.

Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 5 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu: Dječji vrtić Potočić Pisarovina, Velika Jamnička 1, 10 451 Pisarovina.

Sve obavijesti vezane uz upis mogu se dobiti na telefon 01 62 91 032 svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Pisarovina, 21.04.2016.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

ODLUKA ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 11.04.2016. donosi

ODLUKU ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja .

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel.Jamnička 1 10451 Pisarovina

Pisarovina, 29.03.2016.

KLASA: 601-02/16-08/01
UR.BROJ: 238/21-148-03-16-3

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 18. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 29.03.2016. godine donosi

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA - pripravnik/ica

Članak 1. Odluka o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojiteljica/pripravnica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom : Josipa Vujaklija, 10451 Pisarovina

Članak 2. S izabaranim kandidatom ravnateljica će sklopiti ugovor o radu sukladno Zakonu o radu(NN93/14), te Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13),

Članak 3. Odluka o izboru kandidata je konačna.

Obrazloženje: temeljem natječaja za izbor kandidata za radno mjesto odgojitelj/ica-pripravnik/ica -rad na određeno vrijeme, raspisanog dana 22.03.2016. godine , pristigla je i razmotrena jedna prijava.

U provedenom postupku utvrđeno je da je prijavljeni kandidat priložio svu potrebnu dokumentaciju.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića odlučilo je da se s gore imenovanom kandidatkinjom sklopi Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

ODLUKA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Na temelju Članka 26. stavak 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 40. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici donosi

ODLUKU ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – RAD NA ODREĐENO VRIJEME

1. ODGOJITELJ/PRIPRAVNIK (m/ž)- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka radnice s porodiljnog i roditeljskog dopusta

UVJETI: prema Članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- izvorni ili ovjerena preslika
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- elektronički radno pravni status (ERPS)
- životopis

Natječaj je objavljen dana 22.03.2016.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „ Potočić Pisarovina,“ Velika Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Natječaj za radno mjesto objavit će se na HZZZ-u, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, web stranici Dječjeg vrtića i web stranici Općine Pisarovina.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pisarovina, 22.03.2016.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel.Jamnička 1 10451 Pisarovina

Pisarovina,10.03.2016.

KLASA: 601-02/16-08/01
UR.BROJ: 238/21-148-03-16-2

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 18. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 10.03.2016. godine donosi

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

Članak 1. Odluka o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom : Jelena Osmakčić, Ciglenice 15, Velika Gorica

Članak 2. S izabaranim kandidatom ravnateljica će sklopiti ugovor o radu sukladno Zakonu o radu(NN93/14), te Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13),

Članak 3. Odluka o izboru kandidata je konačna.

Obrazloženje: temeljem natječaja za izbor kandidata za radno mjesto odgojitelj/ica -rad na određeno vrijeme, raspisanog dana 24.02.2016. godine , pristigle su i razmotrene dvije prijave.
U provedenom postupku utvrđeno je da su prijavljeni kandidati priložili svu potrebnu dokumentaciju.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića odlučilo je da se s gore imenovanom kandidatkinjom sklopi Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić 

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel.Jamnička 1 10451 Pisarovina

Pisarovina,10.03.2016.

KLASA: 601-02/16-08/01
UR.BROJ: 238/21-148-03-15-1

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 18. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 10.03.2016. godine donosi

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

Članak 1. Odluka o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom : Ivana Pokupčić ,Vladimira Nazora 41, 10451 Pisarovina

Članak 2. S izabaranim kandidatom ravnateljica će sklopiti ugovor o radu sukladno Zakonu o radu(NN93/14), te Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13),

Članak 3. Odluka o izboru kandidata je konačna.

Obrazloženje: temeljem natječaja za izbor kandidata za radno mjesto odgojitelj/ica -rad na neodređeno vrijeme, raspisanog dana 24.02.2016. godine , pristigle su i razmotrene dvije prijave.
U provedenom postupku utvrđeno je da su prijavljeni kandidati priložili svu potrebnu dokumentaciju .
Upravno vijeće Dječjeg vrtića odlučilo je da će se s gore imenovanom kandidatkinjom sklopiti Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO MEDICINSKA ODGOJITELJA/ICA

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 23.02.2016. donosi

ODLUKU ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICA

1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na neodređeno puno radno vrijeme

2. ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na određeno puno radno vrijeme –zamjena za rodiljni dopust

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja .

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić 

Novosti - arhiva 2019

Novosti - arhiva 2018

Novosti - arhiva 2017

Novosti - arhiva 2016

Novosti - arhiva 2015

Novosti - arhiva 2014