Dječji vrtić Potočić Pisarovina Dječji vrtić Potočić Pisarovina

Novosti
DOGAĐANJA

„TRI PRAŠČIĆA“ U VRTIĆU

Kako bismo obogatili obogatiti vrtićku svakodnevnicu i pružili djeci nove, atraktivne, zanimljive i umjetničke sadržaje, a odgojiteljicama priliku da njeguju i razvijaju svoje kreativne i stvaralačke potencijale, kao i međusobnu suradnju i timski rad, ove pedagoške godine formirana je dramska sekcija odgojiteljica našeg vrtića.

Prva predstava koju su pripremile bila je „Tri praščića“, izvedena 07.11., za djecu vrtićkih skupina :) .
OBAVIJESTI

OBAVIJEST

ZAKLJUČCI S 4. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČIĆ PISAROVINA“ ODRŽANE 21.12.2020.

T1. Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnike s 2. i 3. sjednice.
T2. Upravno vijeće donijelo je odluku o zapošljavanju kandidata Davora Soltana na radno mjesto kuhara/kuharice na puno neodređeno radno vrijeme, na osnovi provedenog natječaja.
T3. Upravno vijeće je donijelo Plan nabave DV „Potočić Pisarovina“ za 2021. godinu za sljedeće predmete nabave: plin, meso i mesni proizvodi, voće i povrće, prehrambeni proizvodi široke potrošnje, materijal i sredstva za čišćenje i higijenu.
T4. Ravnateljica je izvijestila Upravno vijeće o provedenom tehničkom uvidu sportske dvorane od strane nadležnih službi.

Pisarovina, 21.12. 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

OBAVIJEST

ZAPISNIK S 3. E-MAIL SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČIĆ PISAROVINA“ ODRŽANE 08.- 09.12.2020.

T1. Upravno vijeće je suglasno s Prijedlogom II.Rebalansa financijskog plana DV i projekcijom plana za 2021. i 2022. godinu.

Pisarovina, 09.12.2020.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

OBAVIJEST

ZAKLJUČCI S 2. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČIĆ PISAROVINA“ ODRŽANE 24.11.2020.

T1. Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnike s 1. sjednice.
T2. Nakon raskida ugovora o radu s kuharicom Vedranom Peršin, Upravno vijeće je donijelo odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuhara/ice na neodređeno puno radno vrijeme.
T3. Upravno vijeće je donijelo odluku o cijeni kraćeg programa folklora u iznosu od 70,00 kn.
T4. Nije bilo rasprave pod ovom točkom.

Pisarovina, 21.12. 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

OBAVIJEST

ZAKLJUČCI S 1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČIĆ PISAROVINA“ ODRŽANE 29.09.2020.

T1. Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 10. sjednice.
T2. Upravno vijeće donijelo je Odluku o 7. Izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga DV Potočić Pisarovina.
T3. Upravno vijeće donijelo je Godišnji plan i program rada DV Potočić Pisarovina za pedagošku godinu 2020/21.
T4. Upravno vijeće donijelo je Kurikulum DV Potočić Pisarovina za pedagošku godinu 2020/21.
T5. Upravno vijeće donijelo je prijedlog Financijskog plana DV Potočić Pisarovina za 2021. godinu.
T6. Upravno vijeće je donijelo Odluku o povećanju fonda radnih sati i prelasku s nepunog na puno radno vrijeme za spremačicu Ivanu Grčević zbog povećanog obima posla.
T7. Upravno je vijeće u konkretnom slučaju izbivanja djece zbog specifične obiteljske situacije donijelo Odluku o smanjenju troškova vrtića po principu smanjenja cijene u slučajevima odsustva djeteta zbog bolesti.
T8. Nije bilo rasprave pod točkom Razno.

Pisarovina, 29.09. 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić
Zapisničar: Tanja Žarić

OBAVIJEST

ZAKLJUČCI S 11. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČIĆ PISAROVINA“ ODRŽANE 27.08.2020.

T1. Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 10. sjednice.
T2. Upravno vijeće donijelo je odluku o zapošljavanju Andreje Kos na radno mjesto odgojiteljice za rad na neodređeno vrijeme.
T3. Upravno vijeće donijelo je odluku o zapošljavanju Sare Aviani na radno mjesto stručnog suradnika logopeda za rad na neodređeno nepuno radno vrijeme.
T4. Upravno vijeće donijelo je odluku o zapošljavanju Petre Šetek na radno mjesto pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju djeteta na određeno nepuno radno vrijeme.
T5. Upravno vijeće donijelo je odluku o zapošljavanju Martine Mrvac na radno mjesto čistačice na određeno nepuno radno vrijeme.
T5. Upravno vijeće je prihvatilo Izmjene i dopune proračuna Dječjeg vrtića za 2020. godinu.
T6. Upravno vijeće je raspravljalo o potrebi izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, u Čl. 2., Čl.4., Čl.16. te u Prijelaznim i završnim odredbama.
T7. Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izvješće o ostvarenosti Godišnjeg plana i programa dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ u pedagoškoj godini 2019/20.
T8. Nije bilo rasprave pod točkom Razno.

Pisarovina, 27.08..2020.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

OBAVIJEST

UPUTE ZA RODITELJE

Iz Uputa za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020/21 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 24.08.2020., izdvajamo:

• roditelji ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID- 19)

• roditelji ne dovode dijete u ustanovu ukoliko dijete ima simptome zarazne bolesti (npr. povišenatjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ima izrečenu mjeru samoizolacije, imaju saznanja da je zaraženo s COVID-19.

• djeca sa znakovima svih drugih zaraznih bolesti koje se prenose uobičajenim socijalnim kontaktom također ne dolaze u ustanovu

• ustanova vodi evidenciju ulaska/izlaska bilo da je riječ o ovlaštenom ili neovlaštenom osoblju (osobe koje dovode dijete moraju se upisati na listu izvješenu na vratima sobe)

• roditelj ili druga osoba u pratnji dovodi dijete do garderobe pred prostorijom u kojoj dijete boravi (roditelj ne ulazi u sobu gdje borave djeca). Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta ulazi u vrtić na način da održava razmak od najmanje 1,5 m, a po mogućnosti 2 m u odnosu na sve druge osobe, dezinficira ruke na ulazu te izbjegava zadržavanje i grupiranje u ustanovi.

• u pratnji djeteta uvijek je samo jedna odrasla osoba • roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta obavezno u ustanovi nosi masku te bez maske ne može ući u ustanovu

• roditelji su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu, već se javljaju ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta

• svaki dan prije odlaska u ustanovu roditelj na listu koju će preuzeti u vrtiću upisuje vrijednost izmjerene temperature kod djeteta. Listu roditelj donosi sa sobom u ustanovu, a odgojitelj svakodnevno provjerava.

• ako se kod djeteta pojave simptomi bolesti tijekom boravka u ustanovi, roditelj je dužan doći po dijete u najkraćem mogućem roku.

Pisarovina, 28.08.2020.

OBAVIJEST

„IZVOR ZNANJA“

Udruga Sv. Martin Pisarovina, kao vodeći lokalni OCD u korištenju ESI fondova i u najužoj suradnji s Općinom Pisarovina, lokalnim ustanovama za osnovnoškolski ( Osnovna škola Vladimir Nazor: https://osvnazor-pisarovina.hr/ ) i predškolski (Dječji vrtić Potočić Pisarovina: http://www.dv-potocic.hr/index.html ) odgoj i obrazovanje, zajedno s još 3 lokalne udruge u kulturi ( KUD „Bratinečko srce“ Bratina: http://www.kud-bratinecko-srce.hr/ , KUD „Vrhovje“ župe Dubranec: https://hr-hr.facebook.com/kudvrhovje/ i KUD „Magdalena“ Donja Kupčina: https://hr-hr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/KUD-Magdalena-Donja-Kup%C4%8Dina-1738451759738660/ ) i 1 CLLD-organizacijom za ruralni razvoj (LAG Vallis Colapis: https://leader.vallis-colapis.hr/ ) pokreće projekt revitalizacije prostora u javnom vlasništvu u svrhu pokretanja društvenog života u ruralnoj zajednici te unapređenje kapaciteta lokalnih OCD.

Cilj projekta je osnažiti postojeće javno-civilno partnerstvo i uhodanu praksu sudjelovanja OCD-ova iz ruralne zajednice u upravljanju i donošenju odluka u Općini Pisarovina kroz širenje raspona socijalnih, kulturnih, obrazovnih i gospodarskih sadržaja i usluga koje se pokreću ili već provode u lokalnom društvenom centru uz unaprjeđenje kapaciteta OCD-ova.

Kao partner na projektu vrijednom 1.991.318,90 kuna, Općina Pisarovina ustupa prostor „Stare škole“ kao mjesto održavanja širokog spektra radionica, a sve u svrhu poticanja ravnopravnosti spolova i nediskriminacije te održivog razvoja i zaštite okoliša kroz poticanje i unaprjeđenje učinkovitih ljudskih resursa. S obzirom na ukazanu potrebu za pokretanjem sadržaja za unaprjeđenje vještina za nastup na tržištu rada kao i potrebu pokretanja šireg spektra raspona aktivnosti za djecu, starije i osobe s posebnim potrebama, izniklo je ovo partnerstvo. Stoga će se, kroz period od dvije godine, u prostoru „Stare škole“ održati 20 različitih projektnih aktivnosti u obliku radionica, javnih tribina i ostalih aktivnosti različitih trajanja i ciljanih skupina.

Potpisnici ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014.-2020., uz Udrugu sv. Martin su Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Ovim Vas putem pozivamo da se uključite u neku ili više aktivnosti: školu sviranja, radionice za djecu predškolskog uzrasta, radionice za roditelje, radionice izrade narodne nošnje, radionice izrade tradicijskog nakita, radionice folklora za djecu, radionice folklora za odrasle, školu folklornog pjevanja, radionice informatičke pismenosti, radionice stranog jezika, skype radionice, radionice „IMO learning“, tematske radionice izrade ukrasa, interaktivna predavanja o komunikaciji i javnom nastupu, tematske radionice za starije, mjerenje tlaka i šećera, „klub žena“, radionice za mlade, radionice za poljoprivrednike te javne tribine i radionice o participativnom sudjelovanju u kreiranju proračuna.

OBAVIJEST

Upute_vrtici_skole.pdf
Obavijest o radu dječjeg vrtića - 20.05.2020..pdf

OBAVIJEST

obavijest o upisima u vrtić u pedagošku godinu 2020/21

Ažurirana Obavijest za škole i vrtiće o radu Službe za školsku i sveučilišnu medicinu ZZJZZZ.pdf
Novi raspored pregleda, - JASKA.pdf
UPITNIK ZA UPIS U 1. RAZR. (1).pdf

OBAVIJEST

obavijest o upisima u vrtić u pedagošku godinu 2020/21

objava 2020-21.pdf
ZAHTJEV ZA UPIS - NOVO.pdf
zahtjev za upis u program predškole.pdf

OBAVIJEST

Upute-vrtici-i-skole-29-4-2020-finalno.pdf
Izjava roditelja.pdf
Obavijest o početku rada dječjeg vrtića.pdf

OBAVIJEST

Odluka o privremenom oslobađanju plaćanja za usluge dječjeg vrtića.pdf
Natječaji

Natječaj

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 29.01. 2021.godine donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO stručni suradnik LOGOPED 1. STRUČNI SURADNIK LOGOPED- 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata)

UVJETI: za stručne suradnike logopede mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)

Rješenja osoba iz čl.101 st.1, točka a),b) i d)i čl.102 st.1, točka a), b), i d) prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) potrebno je priložiti sljedeće:
a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))
b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)
f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) ovoga Zakona)
g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) ovoga Zakona)
h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)). Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17): https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.

Rok za podnošenje prijave na natječaj vrijedi od 01.02.2021.-26.02.2021.godine.Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za logopeda“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

• O rezultatima natječaja kandidati će dobiti obavijesti preko web stranice Dječjeg vrtića

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

Natječaj

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel.Jamnička 1 10451 Pisarovina

KLASA: 112-01/20-03
URBROJ: 238/21-148-01-20-11

Pisarovina,10.12.2020.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 40. Statuta Dječjeg vrtića “Potočić Pisarovina” i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića raspisuje se

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO 1. KUHAR/ICA- 1 osoba za rad na neodređeno vrijeme – upražnjeno radno mjesto

UVJETI: za kuhara/icu mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“-sistematizacija radnih mjesta.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Dokaz o završenoj školi odnosno stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). .

Rok za podnošenje prijava na natječaj je od: 07.12.2020.-16.12.2020.godine Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ “POTOČIĆ PISAROVINA”, VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA, s naznakom “za natječaj za radno mjesto kuharice” , a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18), svi dokumenti dostavljeni su na natječaj slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka , a koji će se obrađivati i objaviti na mrežnim stranicama vrtića isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

Natječaj

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

KLASA: 112-01/20-03
URBROJ: 238/21-148-01-20-10

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 06.11 2020.godine donosi ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO stručni suradnik LOGOPED

1. STRUČNI SURADNIK LOGOPED- 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata)

UVJETI: za stručne suradnike logopede mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97). Uz prijavu je potrebno priložiti:

• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13). Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja. Rok za podnošenje prijave na natječaj vrijedi od 09.11.2020.-23.11.2020.godine.Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za logopeda“. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

• O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića, putem mrežne stranice Vrtića.
• Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18), svi dokumenti dostavljeni su na natječaj slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka , a koji će se obrađivati i objaviti na mrežnim stranicama vrtića isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

Natječaj

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel.Jamnička 1 10451 Pisarovina

KLASA: 112-01/20-03
URBROJ: 238/21-148-01-20-1

Pisarovina, 19.03.2020.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 40. Statuta Dječjeg vrtića “Potočić Pisarovina” i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića raspisuje se

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

1. ČISTAČ/ICA- 1 osoba za rad na nepuno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

UVJETI: za čistačicu mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Dokaz o završenoj školi odnosno stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)
• Potvrdu evidencije HZZ-a

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). .

Rok za podnošenje prijava na natječaj je od: 19.03.2020.-27.03.2020.godine

Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ “POTOČIĆ PISAROVINA”, VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA, s naznakom “za natječaj za radno mjesto čistačice” , a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18), svi dokumenti dostavljeni su na natječaj slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka , a koji će se obrađivati i objaviti na mrežnim stranicama vrtića isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

Natječaj

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel.Jamnička 1 10451 Pisarovina

KLASA: 112-01/20-03
URBROJ: 238/21-148-01-20-2

Pisarovina, 04.02.2020.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 45. Statuta Dječjeg vrtića “Potočić Pisarovina” i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića raspisuje se

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

1. POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU djetetu s posebnim potrebama -1 djelatnik/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno , do kraja tekuće pedagoške godine

UVJETI: za pomoćnog radnika mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97). Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Dokaz o završenoj školi odnosno stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)
• Potvrdu evidencije HZZ-a Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). .

Rok za podnošenje prijava na natječaj je od: 04.02.2020.-14.02.2020.godine

Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ “POTOČIĆ PISAROVINA”, VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA, s naznakom “za natječaj za radno mjesto pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju” , a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18), svi dokumenti dostavljeni su na natječaj slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka , a koji će se obrađivati i objaviti na mrežnim stranicama vrtića isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Ravnateljica: Vesnica Mađer 

Natječaj

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel.Jamnička 1
10451 Pisarovina

KLASA: 112-01/20-03
URBROJ: 238/21-148-01-20-1

Pisarovina, 23.01.2020.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 45. Statuta Dječjeg vrtića “Potočić Pisarovina” i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića raspisuje se

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

1. POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU djetetu s posebnim potrebama -1 djelatnik/ica na određeno nepuno radno vrijeme, na 5 sati , do kraja tekuće pedagoške godine

UVJETI: za pomoćnog radnika mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97). Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Dokaz o završenoj školi odnosno stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)
• Potvrdu evidencije HZZ-a

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). .

Rok za podnošenje prijava na natječaj je od: 24.01.2020.-03.02.2020.godine

Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ “POTOČIĆ PISAROVINA”, VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA, s naznakom “za natječaj za radno mjesto pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju” , a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18), svi dokumenti dostavljeni su na natječaj slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka , a koji će se obrađivati i objaviti na mrežnim stranicama vrtića isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Ravnateljica: Vesnica Mađer ...

Novosti - arhiva 2019

Novosti - arhiva 2018

Novosti - arhiva 2017

Novosti - arhiva 2016

Novosti - arhiva 2015

Novosti - arhiva 2014