Dječji vrtić Potočić Pisarovina Dječji vrtić Potočić Pisarovina

Program

REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM
Pod redovitim cjelodnevnim programom podrazumijevamo svakodnevni boravak djeteta u vrtiću u trajanju od maksimalno 10 sati. Ovaj program temelji se na humanističkoj razvojnoj koncepciji što znači da sadržaje, postupke i metode rada nastojimo osmisliti uvažavajući djetetove potrebe, interese i sposobnosti kako bi optimalno poticali cjelokupan razvoj djeteta. U odgojno-obrazovnom radu usvojili smo model „otvorenih vrata“ između naših dviju vrtićkih skupina i time omogućili djeci veću fleksibilnost u korištenju prostora, bogatiju ponudu materijala, veći izbor aktivnosti i sadržaja kojima se mogu baviti te veće mogućnosti druženja s djecom različite dobi i različitim odgojiteljima.

PROGRAM OPĆE IGRAONICE
Program opće igraonice organiziran je dva puta tjedno u trajanju od 3 sata.

PROGRAM PREDŠKOLE
Program predškole organizira se i provodi s djecom u godini pred polazak u školu, a koja nisu polaznici redovitog predškolskog programa.
Provodi se od 1.listopada do 31. svibnja, dva puta tjedno u objektu vrtića – utorkom i četvrtkom od 12:00 do 15:30 sati.

KRAĆI PROGRAM ENGLESKOG JEZIKA
Ovaj program namijenjen je djeci starijoj od 4 godine, a provodi ga škola stranih jezika „Eduplus“. Odvija se dva puta tjedno u trajanju od 45 minuta.