Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Velika Jamnička 1, 10451 Pisarovina

KLASA : 112-01/22-02/03
UR.BROJ: 238/21-148-03-22-1

Pisarovina, 05.04.2022.

Na temelju članka 37.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07,94/13, 98/19)i čl. 40. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ na svojoj prvoj sjednici održanoj dana 05.04.2022. donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČIĆ PISAROVINA“

1. Poništava se natječaj za imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ koji je objavljen dana 21.02.2022.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči dječjeg vrtića te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

2. Obrazloženje: Zbog uočene greške u tekstu natječaja, a koja se odnosi na rok za podnošenje prijava kandidata, poništava se natječaj za imenovanje ravnatelja. U natječaju je glasilo : „Rok za podnošenje prijave na natječaj vrijedi od 21.02.2022- 01.03.2022. godine.“ Sukladno čl. 47. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, natječaj za ravnatelja traje 15 dana te se iz istog razloga natječaj mora ponoviti.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Antonija Vračević Orečić

Skip to content