Na temelju članka.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ i Odluke Upravnog vijeća s 15. sjednice, Upravno vijeće raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto
LOGOPED-stručni suradnik – 1 izvršitelj (m/ž) za rad u Dječjem vrtiću „Potočić Pisarovina“, na neodređeno puno radno vrijeme.


PREUZMI DOKUMENT – OVDJE

Skip to content