Na temelju članka.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ i  Upravnog vijeć Dječjeg vrtića na svojoj 18.sjednici donosi

 

ODLUKU

za prijem radnika na radno mjesto

 

 POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – 1  izvršitelj (m/ž) za rad u Dječjem vrtiću „Potočić Pisarovina“,  na određeno nepuno radno vrijeme ( 6 sati).

Skip to content