Na temelju članka.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ i Odluke Upravnog vijeća sa 21.sjednice, Upravno vijeće raspisuje
N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto
ODGOJITELJ/ICA –pripravnik/ica – 1 izvršitelj (m/ž) za rad u Dječjem vrtiću „Potočić Pisarovina“, na određeno puno radno vrijeme.


PREUZMI DOKUMENT – OVDJE

Skip to content