Drago nam je što su naš  Vrtić  posjetili   stručni djelatnici  Centra  za rehabilitaciju Silver koji se bave školovanjem pasa pomagača. Psi pomagači su školovani psi  koji pomažu  osobama s  oštećenjem  vida kako bi se lakše kretali u prostoru. Obuka i školovanje pasa je dugotrajna.

Kroz edukativnu aktivnost i interakciju sa psom Kasperom  djeca su naučila  o važnosti  pomaganja, ali i o tome da se ne smije ometati psa vodiča dok on radi, jer se na taj način odvlači pozornost i ugrožava život slijepe osobe.

 

Skip to content