Na temelju članka.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 […]
Odluka o izboru kandidata – Administrativni računovodstveni radnik Preuzmite – OVDJE
Odluka o izboru kandidata za radno mjesto ODGOJITELJ. Preuzmite – OVDJE
NATJEČA J za prijem radnika na radno mjesto LOGOPED-stručni suradnik  – 1  izvršitelj (m/ž) za rad […]
Natječaj za prijem radnika na radno mjesto ADMINISTRATIVNO- RAČUNOVODSTVENI RADNIK – 1 izvršitelj (m/ž) za rad […]
NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj (m/ž) za rad […]
NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj (m/ž) za rad […]
Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“ Velika Jamnička 1, 10451 Pisarovina KLASA : 112-01/22-02/03 UR.BROJ: 238/21-148-03-22-1 Pisarovina, 05.04.2022. […]
DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“ VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA KLASA: 112-01/22-02 UR. BROJ: 238/21-148-01-22-2 Na temelju članka […]
DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“ VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA KLASA: 112-01/22-02 UR. BROJ: 238/21-148-01-22-1 Na temelju članka […]
Skip to content