REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM:

Pod redovitim cjelodnevnim programom podrazumijevamo svakodnevni boravak djeteta u vrtiću u trajanju od maksimalno 10 sati. Ovaj program temelji se na humanističkoj razvojnoj koncepciji što znači da sadržaje, postupke i metode rada nastojimo osmisliti uvažavajući djetetove potrebe, interese i sposobnosti kako bi optimalno poticali cjelokupan razvoj djeteta. U odgojno-obrazovnom radu usvojili smo model „otvorenih vrata“ između naših dviju vrtićkih skupina i time omogućili djeci veću fleksibilnost u korištenju prostora, bogatiju ponudu materijala, veći izbor aktivnosti i sadržaja kojima se mogu baviti te veće mogućnosti druženja s djecom različite dobi i različitim odgojiteljima.


PROGRAM PREDŠKOLE:

Program predškole organizira se i provodi s djecom u godini pred polazak u školu, a koja nisu polaznici redovitog predškolskog programa. Provodi se od 1. listopada do 31. svibnja, dva puta tjedno u objektu vrtića – utorkom i četvrtkom od 12, 00 do 15,30 sati.


KRAĆI PROGRAM FOLKLORA :

Program folklora je glazbeno- plesno stvaralaštvo koje je obogaćeno narodnim plesovima, običajima i govorom na dijalektu.

Kroz dječji folklor razvijamo interes i ljubav kod djece za kulturnom baštinom Hrvatske i krajem u kojem živimo, razvijamo osjećaj pripadnosti kulturi i tradiciji.

Program je namijenjen djeci od pete godine života do polaska u osnovnu školu. Odvijat će se dva puta tjedno po 45 minuta u poslijepodnevim satima, od mjeseca listopada do kraja svibnja tekuće pedagoške godine.


IMPLEMENTIRANI CAP PROGRAM:  

Program sigurnosti i prevencija zlostavljanja djece- rad s djecom u godini dana pred polazak u osnovnu školu.

Skip to content